Økonomi

Nordfyns Kommunes økonomi

De grundlæggende principper for økonomistyringen i Nordfyns Kommune er fastsat i den økonomiske politik, og den seneste er vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 22. marts 2018. Derudover indgår følgende dokumenter i styringen af økonomien:

Økonomistyringsordbogen

Økonomistyringen er beskrevet i 'Principper for økonomistyring' og 'Principper for finansiel styring'.

I forbindelse med den løbende økonomistyring bruges der forskellige tekniske begreber og ord i den rapportering, der forelægges til politisk behandling. Der er til dette brug udarbejdet en ”Økonomistyringsordbog”, som forklarer de væsentligste anvendte begreber og ord. Du finder et link til ordbogen herunder.

 

Honorering af politikere

Chef for Økonomi og Løn

Gitte Clemmensen